โรงเรียนนพคุณวิทยา
วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 0862330466, 0940014558
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัตรนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนนพคุณวิทยาเปิดรับสมัตรกุลบุตรเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  ประจำปีการศึกษา 2564  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนนพคุณวิทยา วัดอโศการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0862330466, 0800074023
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64