โรงเรียนนพคุณวิทยา
วัดอโสการาม บ้านโสกนกเต็น ตำบลโสกนกเต็น   ตำบลโสกนกเต็น  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
เบอร์โทรศัพท์ 0862330466, 0940014558
ภาพกิจกรรม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น มาเยี่ยม
( จำนวน 1 รูป / ดู 431 ครั้ง )
รับเงินเยียวยาโควิด19
( จำนวน 4 รูป / ดู 401 ครั้ง )
ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนประถม
( จำนวน 0 รูป / ดู 473 ครั้ง )
ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียน
( จำนวน 0 รูป / ดู 469 ครั้ง )